INFORMACJA

Dla Członków Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” dotycząca

Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 15.06.2019 r.

 

Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” zawiadamia, że w dniu 15.06.2019r. (sobota)

o godz. 10:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 60 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad dostarczono do  euroskrzynek.

Przypominamy, że członek uczestniczący w obradach Walnego Zgromadzenia winien okazać dowód tożsamości.


Miasto Słupsk zaprasza do składania wniosków do Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Propozycje zadań można składać od 31 maja br. do 30 czerwca br.

Jeśli macie Państwo pomysły na realizację ciekawych zadań inwestycyjnych, np. placów zabaw, zagospodarowania boisk, skwerów, elementów ulic czy chodników, czy też innych działań w podobnym zakresie – to jest to czas dla Państwa.

Budżet obywatelski to nie tylko zadania infrastrukturalne, ale też społeczne. Warto podzielić się pomysłami na, np. ciekawe warsztaty, organizację festynów, pikników, akcji profilaktycznych – pole do działań jest bardzo szerokie. Jeśli macie Państwo pomysł na tego typu zadania – zachęcamy również do zgłoszenia takiego projektu.

W tym roku pula środków przeznaczonych na słupski budżet obywatelski wynosi 2.860.000,00 zł w podziale:


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”  ogłasza przetarg ofertowy na :

Dzierżawę  miejsc postojowych :

-  nr 1,2,9,10 dla pojazdu samochodowego na parkingu usytuowanym  przy  ul.  Ostroroga 2/6 w Słupsku. Wyjściowa stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej za 1 miejsce postojowe wynosi 30zł + VAT.

-  nr 11 dla pojazdu samochodowego na parkingu usytuowanym pomiędzy budynkami przy  ul. Władysława IV 5,7 w Słupsku. Wyjściowa stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej za 1 miejsce postojowe wynosi 35zł + VAT.

 Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” ogłasza przetarg na:

I. Najem lokali użytkowych:

1/ przy Al. 3-go Maja 77/16, o pow. użytk.  72,40m2, wyjściowa stawka czynszu  podstawowego 5zł/m2, wadium 740zł.;

2/ przy Al.3-go Maja 77/20A, o pow. użytk. 59,56m2, wyjściowa stawka czynszu     podstawowego 11zł/m2, wadium 1.060zł.;

II. Najem pomieszczenia gospodarczego :

1/ przy Al. 3-go Maja 76/138, o pow. użytk. 24,40m2, wyjściowa stawka czynszu     podstawowego 6zł/m2, wadium 390zł.;


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”  informuje , że dysponuje  wolnymi miejscami postojowymi :

     -  nr 1,2   dla pojazdu samochodowego na parkingu usytuowanym przy ul. Ostroroga 2/6 w Słupsku.
Wyjściowa stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej za 1 miejsce postojowe wynosi 30zł + VAT.


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy Państwa, że za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, w ramach całodobowej konserwacji

i usuwania awarii, w całych zasobach Spółdzielni, jest odpowiedzialna firma

ENGIE EC Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Kulczyńskiego 6.

 

Wszelkie awarie na w/w instalacjach (całodobowo) prosimy zgłaszać po numerami telefonów: 993 lub 59-852 22 97


Informacja dla użytkowników lokali w Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”

Z dniem 09.09.2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawie – Prawo spółdzielcze, wprowadzone ustawą z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U. z 25 sierpnia 2017 r. poz. 1596).

Najważniejsze zmiany:<--break- />


Informacja Zarządu dotycząca działań Spółdzielni w sprawie wyłączenia z eksploatacji nadajników na wieży przy ul. Banacha w Słupsku, zgodnie z Uchwałą nr 18/2013 Walnego Zgromadzenia SSM „CZYN”


SSM „Czyn” informuje,

że w SDK „EMKA”

przy ul. Zygmunta Augusta 14

istnieje możliwość wynajęcia pomieszczeń na:

  • kursy
  • szkolenia
  • prezentacje firmowe
  • zebrania

Bliższych informacji m


OSTRZEŻENIE

W związku z docierającymi do Zarządu informacjami  dotyczącymi osób proponujących różne usługi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegamy przed wpuszczaniem nieznanych osób do mieszkań.

Jakiekolwiek prace wykonywane w imieniu Spółdzielni poprzedzane są ogłoszeniami na klatkach schodowych.

Przetargi na roboty budowlane

Archiwum

Rozstrzygnięcia przetargów

Archiwum
Subskrybuje zawartość
UNIQA