Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” ogłasza przetarg ustny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa do ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych przy ulicy :

  1. Wojska Polskiego 16/4 w Słupsku o pow. użytk. 90,30 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 6,60 m2 /2-pokojowe, widna kuchnia, II piętro, opomiarowane media, mieszkanie używane/. Przetargowa cena wywoławcza wynosi 138.980 zł, wadium wynosi 6.950 zł.
  1. Garncarska 3/10 w Słupsku o pow. użytk. 32,90 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 1,97 m2 /2-pokojowe, widna kuchnia, IV piętro, opomiarowane media, mieszkanie używane/. Przetargowa cena wywoławcza wynosi 64.400 zł, wadium wynosi 3.220 zł.
  2. Jana Kazimierza 20/14 w Słupsku o pow. użytk. 36,26 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 1,31 m2 /1-pokojowe, widna kuchnia, I piętro, opomiarowane media, mieszkanie używane/. Przetargowa cena wywoławcza wynosi 94.000 zł, wadium wynosi 4.700 zł.
  3. Zygmunta Augusta 18/102 w Słupsku o pow. użytk. 33,10 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 3,15 m2 /2-pokojowe, ciemna kuchnia, parter, opomiarowane media, mieszkanie używane/. Przetargowa cena wywoławcza wynosi 78.000 zł, wadium wynosi 3.900 zł.


„ Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”  ogłasza przetarg na:

I. Najem lokali użytkowych:

1. przy Al.3-go Maja 77/18, o pow. użytk.28,08m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 5zł/m2, wadium 350zł.;

2.  przy ul. Kr.Jadwigi 1/231, o pow. użytk.119,30m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 5zł/m2, wadium 1200zł.;

3. przy Al.3-go Maja 77/14, o pow. użytk.38,90m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego   5zł/m2, wadium 400zł.;

4. przy Al.3-go Maja 81/91, o pow. użytk.49,85m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego   3zł/m2, wadium 450zł.;


Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "CZYN"  informuje, że Rada Nadzorcza uchwałą nr 21/2017 z dnia 25-04.2017r odwołała z tym dniem Pana Dariusza Antoszczuk z funkcji Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

 

 

Zarząd SSM CZYN


ZARZĄD SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZYN” W SŁUPSKU WYDZIERŻAWI 3 MIEJSCA POSTOJOWE DLA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA PARKINGU NIESTRZEŻONYM USYTUOWANYM W NIERUCHOMOŚCI GARAŻOWEJ PRZY UL. OSTROROGA 2/6 W SŁUPSKU.

Dzierżawiony teren, na którym znajdują się w/w miejsca postojowe zabezpieczony jest w słupki łamane chroniący go przed wjazdem innych pojazdów.


INFORMACJA ZARZĄDU DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

Z inicjatywy Rady Nadzorczej, Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZYN” dokonał  ponownej analizy uchwał Walnych Zgromadzeń Członków, jakie odbyły się w latach 2012 – 2016, w wyniku której stwierdzono, że błędnie poinformowano Członków Spółdzielni o podjętych lub nie podjętych uchwałach.

W załączniku przedstawiamy pełną  informację w powyższej sprawie.


Komunikat

Rada Nadzorcza SSM „CZYN” informuje, że zgodnie z uchwałą RN nr 34/2016 z dnia 15 września 2016 r. dokonała wyboru Pana Zbigniewa Gałek na funkcję Prezesa Zarządu SSM „CZYN”.


KOMUNIKAT

Rada Nadzorcza SSM "Czyn" informuje, że w dniu 04 sierpnia 2016 r. przyjęła złożoną przez Panią Grażynę Kaleniecką, rezygnację z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.


Ogłoszenie - Odwołanie Prezesa Zarządu Pani mgr Iwony Falkowskiej

 

Zarząd SSM "CZYN" informuje, że Rada Nadzorcza uchwałą nr 31/2016 z dnia 19-07-2016 r. odwołała z tym dniem Panią mgr Iwonę Falkowską z funkcji Prezesa Zarządu

Zarząd SSM CZYN


Informacja Zarządu dotycząca działań Spółdzielni w sprawie wyłączenia z eksploatacji nadajników na wieży przy ul. Banacha w Słupsku, zgodnie z Uchwałą nr 18/2013 Walnego Zgromadzenia SSM „CZYN”


SSM „Czyn” informuje,

że w SDK „EMKA”

przy ul. Zygmunta Augusta 14

istnieje możliwość wynajęcia pomieszczeń na:

  • kursy
  • szkolenia
  • prezentacje firmowe
  • zebrania

Bliższych informacji m


OSTRZEŻENIE

W związku z docierającymi do Zarządu informacjami  dotyczącymi osób proponujących różne usługi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegamy przed wpuszczaniem nieznanych osób do mieszkań.

Jakiekolwiek prace wykonywane w imieniu Spółdzielni poprzedzane są ogłoszeniami na klatkach schodowych.


Informacja

W związku z pracami prowadzonymi z podłączeniem centralnej ciepłej wody , Zarząd informuje iż w budynkach  do których będzie doprowadzona Centralna Ciepła Woda (CCW) opłata zaliczkowa za podgrzanie wody wynosić będzie 20 zł/m3 miesięcznie od momentu podłączenia mieszkania do instalacji ciepłej wody. W opłacie tej, ilość wody do podgrzania ustalono w wysokości 40% średniomiesięcznego zużycia wody w mieszkaniu, za okres 6-ciu miesięcy przed montażem wodomierza ciepłej wody.

Zarząd SSM „CZYN


O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informujemy Państwa, że od 01.07.2014 r. firma COFELY EC SERWIS Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Kulczyńskiego 6 jest odpowiedzialna za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w ramach ich całodobowej konserwacji w zasobach SSM „Czyn” w Słupsku.

Natomiast konserwację instalacji c.o. w Jezierzycach i Dębnicy Kaszubskiej w dalszym ciągu obsługuje fima Zakład Instalatorstwa Sanitarnego C.O. "Instalalacje Gazowe i ślusarstwo" HENRYK GOLEC ul. Wyszyńskiego 1/18 w Słupsku

Przetargi na roboty budowlane

Archiwum

Rozstrzygnięcia przetargów

Archiwum
UNIQA
Subskrybuje zawartość