RADA NADZORCZA SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ CZYN ”

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezesa Zarządu SSM „ Czyn ”

Wymagania jakie powinien spełniać kandydat :

1. Wymagania konieczne:

  • wykształcenie wyższe : preferowane techniczne , ekonomiczne lub prawnicze ;


KOMUNIKAT

Rada Nadzorcza SSM "Czyn" informuje, że w dniu 04 sierpnia 2016 r. przyjęła złożoną przez Panią Grażynę Kaleniecką, rezygnację z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” w Słupsku wydzierżawi miejsce postojowe - nr 14 dla pojazdu samochodowego na parkingu usytuowanym pomiędzy budynkami przy ul. Bogusława X 2A, 5, 6 w Słupsku. Wyjściowa stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej za miejsce postojowe wynosi 35zł +VAT.

 


SSM CZYN dysponuje lokalami użytkowymi do wynajęcia.

  1. przy ul. Garncarska 7/58, o pow. użytk.  64,60m2, wyjściowa stawka czynszu  podstawowego 10zł/m2,
  2. przy ul. Garncarska 6, o pow. użytk.  225,19m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 3zł/m2,

ZARZĄD SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZYN” W SŁUPSKU WYDZIERŻAWI 3 MIEJSCA POSTOJOWE DLA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA PARKINGU NIESTRZEŻONYM USYTUOWANYM W NIERUCHOMOŚCI GARAŻOWEJ PRZY UL. OSTROROGA 2/6 W SŁUPSKU.

Dzierżawiony teren, na którym znajdują się w/w miejsca postojowe zabezpieczony jest w słupki łamane chroniący go przed wjazdem innych pojazdów.


Ogłoszenie - Odwołanie Prezesa Zarządu Pani mgr Iwony Falkowskiej

 

Zarząd SSM "CZYN" informuje, że Rada Nadzorcza uchwałą nr 31/2016 z dnia 19-07-2016 r. odwołała z tym dniem Panią mgr Iwonę Falkowską z funkcji Prezesa Zarządu

Zarząd SSM CZYN


Informacja Zarządu dotycząca działań Spółdzielni w sprawie wyłączenia z eksploatacji nadajników na wieży przy ul. Banacha w Słupsku, zgodnie z Uchwałą nr 18/2013 Walnego Zgromadzenia SSM „CZYN”


SSM „Czyn” informuje,

że w SDK „EMKA”

przy ul. Zygmunta Augusta 14

istnieje możliwość wynajęcia pomieszczeń na:

  • kursy
  • szkolenia
  • prezentacje firmowe
  • zebrania

Bliższych informacji m


OSTRZEŻENIE

W związku z docierającymi do Zarządu informacjami  dotyczącymi osób proponujących różne usługi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegamy przed wpuszczaniem nieznanych osób do mieszkań.

Jakiekolwiek prace wykonywane w imieniu Spółdzielni poprzedzane są ogłoszeniami na klatkach schodowych.


Informacja

W związku z pracami prowadzonymi z podłączeniem centralnej ciepłej wody , Zarząd informuje iż w budynkach  do których będzie doprowadzona Centralna Ciepła Woda (CCW) opłata zaliczkowa za podgrzanie wody wynosić będzie 20 zł/m3 miesięcznie od momentu podłączenia mieszkania do instalacji ciepłaej wody. W opłacie tej, ilość wody do podgrzania ustalono w wysokości 40% średniomiesięcznego zużycia wody w mieszkaniu, za okres 6-ciu miesięcy przed montażem wodomierza ciepłej wody.

Zarząd SSM „CZYN


O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informujemy Państwa, że od 01.07.2014 r. firma COFELY EC SERWIS Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Kulczyńskiego 6 jest odpowiedzialna za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w ramach ich całodobowej konserwacji w zasobach SSM „Czyn” w Słupsku.

Natomiast konserwację instalacji c.o. w Jezierzycach i Dębnicy Kaszubskiej w dalszym ciągu obsługuje fima Zakład Instalatorstwa Sanitarnego C.O. "Instalalacje Gazowe i ślusarstwo" HENRYK GOLEC ul. Wyszyńskiego 1/18 w Słupsku

Przetargi inne

Brak
UNIQA
Subskrybuje zawartość