Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”

76 - 200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7,  tel. 59  844-76-60

 

ZATRUDNI

 KSIĘGOWĄ ds. EKONOMICZNYCH

      Wymagania:


Zarząd SSM CZYN przedstawia terminy zebrań konsultacyjnych poszczególnych nieruchomości w IV kwartale 2019 roku.


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”  informuje , że dysponuje  wolnymi miejscami postojowymi :

-  nr 1,2  dla pojazdu samochodowego na parkingu usytuowanym przy ul. Ostroroga 2/6 w Słupsku.

Wyjściowa stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej za 1 miejsce postojowe wynosi 30zł + VAT.


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy Państwa, że za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, w ramach całodobowej konserwacji

i usuwania awarii, w całych zasobach Spółdzielni, jest odpowiedzialna firma

ENGIE EC Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Kulczyńskiego 6.

 

Wszelkie awarie na w/w instalacjach (całodobowo) prosimy zgłaszać po numerami telefonów: 993 lub 59-852 22 97


Informacja dla użytkowników lokali w Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”

Z dniem 09.09.2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawie – Prawo spółdzielcze, wprowadzone ustawą z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U. z 25 sierpnia 2017 r. poz. 1596).

Najważniejsze zmiany:<--break- />


Informacja Zarządu dotycząca działań Spółdzielni w sprawie wyłączenia z eksploatacji nadajników na wieży przy ul. Banacha w Słupsku, zgodnie z Uchwałą nr 18/2013 Walnego Zgromadzenia SSM „CZYN”


SSM „Czyn” informuje,

że w SDK „EMKA”

przy ul. Zygmunta Augusta 14

istnieje możliwość wynajęcia pomieszczeń na:

  • kursy
  • szkolenia
  • prezentacje firmowe
  • zebrania

Bliższych informacji m


OSTRZEŻENIE

W związku z docierającymi do Zarządu informacjami  dotyczącymi osób proponujących różne usługi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegamy przed wpuszczaniem nieznanych osób do mieszkań.

Jakiekolwiek prace wykonywane w imieniu Spółdzielni poprzedzane są ogłoszeniami na klatkach schodowych.

Przetargi na roboty budowlane

Archiwum

Wyniki przetargów

Przetargi

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 19.06.2019r. przetargu na wykonanie węzłów cieplnych z funkcją c.o. i c.c.w. w dwóch budynkach wyłoniono jednego wykonawcę - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe , Kompakt Sp. z o.o. , ul. Skrzydlata 28 , 82-300 Elbląg.
Uprzejmie informujemy, że w oparciu o rozstrzygniętą w dniu 02.07.2019 r w trybie bezprzetargowym procedurę ,,zapytania o cenę” dotyczącą wykonania i montażu wiaty śmietnikowej na nieruchomości nr 12 przy ul. Wojska Polskiego 16 w Słupsku zostało wybrane Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,ŚLIZEX” 83-140 Gniew ul. Górny Podmur 1.
Uprzejmie informujemy, że w oparciu o rozstrzygniętą w dniu 08.07.2019 r w trybie bezprzetargowym procedurę ,,zapytania o cenę” dotyczącą wzmocnienia podłoża gruntowego geokratą G5-max przy bm. nr 27 na ul. Nad Śluzami w Słupsk, został wybrany Zakład Instalatorstwa Sanitarnego c.o. Inst.. Gazowe i Ślusarstwo H. Golec ul. Wyszyńskiego 1/18 76-200 Słupsk
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 08.07.2019 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: Wykonanie robót remontu elewacji z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy al. 3-go Maja 79 w Słupsku – wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlane :EKOBUD” Tomasz Raczyński Żochowo 16 B Przewodniczący Komisji Przetargowej : Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 01.07.2019 r. postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż piaskownicy o wymiarach 6,0 x 6,0 m przy ul. Garncarska 3 w Słupsku wybrano ofertę firmy UNI-ARCZ Sp. z o.o., ul. Wiolinowa 13 m. 32, 02-785 Warszawa. Referent ds. technicznych Maciej Harkawik SSM CZYN
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 27.06.2019 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: remont elewacji ściana zachodnia z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy ul. Anny Gryfitki 2 w Słupsku postępowanie zostało unieważnione. Przewodniczący Komisji Przetargowej: Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 27.06.2019 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: remont elewacji ściana zachodnia z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy ul. Anny Gryfitki 1 w Słupsku postępowanie zostało unieważnione. Przewodniczący Komisji Przetargowej: Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 27.06.2019 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: Wykonanie robót remontu elewacji z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy ul. Anny Gryfitki 3 w Słupsku – wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlane :EKOBUD” Tomasz Raczyński Żochowo 16 B Przewodniczący Komisji Przetargowej : Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 25.06.2019 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: remont elewacji ściana zachodnia z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy ul. 3-Go Maja 76 w Słupsku postępowanie zostało unieważnione. Przewodniczący Komisji Przetargowej: Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 24.06.2019 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: Remont elewacji z remontem płyt balkonowych budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 1 B w Słupsku – wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlane „EKOBUD” Tomasz Raczyński Żochowo 16 B 76-230 Potęgowo Przewodniczący Komisji Przetargowej : Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Subskrybuje zawartość
UNIQA