Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”

76 – 200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7  tel. 59 844-76-60

ZATRUDNI

   INSPEKTORA TECHNICZNEGO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” dysponuje wolnym:

I.  lokalem użytkowym :

-   Al. 3-go Maja 77/20A , o pow. użytk. 59,56m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 11zł/m2 ;

II.  pomieszczeniem gospodarczym:

-   Al. 3-go Maja 76/138, o pow. użytk. 24,40m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2 ;


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”  informuje , że dysponuje  wolnymi miejscami postojowymi :

-  nr 1,2,9,10   dla pojazdu samochodowego na parkingu usytuowanym przy ul. Ostroroga 2/6 w Słupsku.

Wyjściowa stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej za 1 miejsce postojowe wynosi 30zł + VAT.


Miasto Słupsk zaprasza do składania wniosków do Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Propozycje zadań można składać od 31 maja br. do 30 czerwca br.

Jeśli macie Państwo pomysły na realizację ciekawych zadań inwestycyjnych, np. placów zabaw, zagospodarowania boisk, skwerów, elementów ulic czy chodników, czy też innych działań w podobnym zakresie – to jest to czas dla Państwa.

Budżet obywatelski to nie tylko zadania infrastrukturalne, ale też społeczne. Warto podzielić się pomysłami na, np. ciekawe warsztaty, organizację festynów, pikników, akcji profilaktycznych – pole do działań jest bardzo szerokie. Jeśli macie Państwo pomysł na tego typu zadania – zachęcamy również do zgłoszenia takiego projektu.

W tym roku pula środków przeznaczonych na słupski budżet obywatelski wynosi 2.860.000,00 zł w podziale:


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy Państwa, że za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, w ramach całodobowej konserwacji

i usuwania awarii, w całych zasobach Spółdzielni, jest odpowiedzialna firma

ENGIE EC Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Kulczyńskiego 6.

 

Wszelkie awarie na w/w instalacjach (całodobowo) prosimy zgłaszać po numerami telefonów: 993 lub 59-852 22 97


Informacja dla użytkowników lokali w Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”

Z dniem 09.09.2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawie – Prawo spółdzielcze, wprowadzone ustawą z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U. z 25 sierpnia 2017 r. poz. 1596).

Najważniejsze zmiany:<--break- />


Informacja Zarządu dotycząca działań Spółdzielni w sprawie wyłączenia z eksploatacji nadajników na wieży przy ul. Banacha w Słupsku, zgodnie z Uchwałą nr 18/2013 Walnego Zgromadzenia SSM „CZYN”


SSM „Czyn” informuje,

że w SDK „EMKA”

przy ul. Zygmunta Augusta 14

istnieje możliwość wynajęcia pomieszczeń na:

  • kursy
  • szkolenia
  • prezentacje firmowe
  • zebrania

Bliższych informacji m


OSTRZEŻENIE

W związku z docierającymi do Zarządu informacjami  dotyczącymi osób proponujących różne usługi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegamy przed wpuszczaniem nieznanych osób do mieszkań.

Jakiekolwiek prace wykonywane w imieniu Spółdzielni poprzedzane są ogłoszeniami na klatkach schodowych.

Przetargi na roboty budowlane

Archiwum

Wyniki przetargów

Przetargi

Informujemy, że w wyniku zapytania o cenę na wykonanie czyszczenia pionów instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Szczecińskiej 6 w Słupsku wybrano ofertę firmy MARK-CHEM Marek Maik , ul. Krótka 23/1B , 33-395 Chełmiec.
Uprzejmie informujemy, że w oparciu o rozstrzygnięty w dniu 20.05.2019 r przetarg nieograniczony dotyczący wykonania i wymiany stolarki drzwiowej i okiennej wraz z robotami towarzyszącymi w zasobach SSM ,,CZYN” do realizacji zadania 5,6,7 została wyłoniona firma –OKNO- TECH ul. Daszyńskiego 2 76-200 Słupsk , natomiast do realizacji zadania 3 i 4 został wybrany Zakład Instalatorstwa Sanitarnego c.o. Inst.. Gazowe i Ślusarstwo H. Golec ul. Wyszyńskiego 1/18 76-200 Słupsk Przetarg na realizację zadania 1, 2 i 8 został unieważniony,zostanie powtórzony w późniejszym terminie.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 20.05.2019r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: remont elewacji ściana zachodnia z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy ul. 3-Go Maja 76 w Słupsku postępowanie zostało unieważnione. Przewodniczący Komisji Przetargowej: Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 25.04.2019 r. postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż urządzeń zabawowych w podziale na 5 zadań: Zadanie 1 - Dostawa i montaż huśtawki podwójnej metalowej oraz linarium o wys. do 2,5m przy ul. A. Gryfitki 1-3 wybrano ofertę firmy SIMBA S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki, Zemborzyce Tereszyńskie 74, 20-515 Lublin. Zadanie 2 - Dostawa i montaż huśtawki podwójnej metalowej przy ul. Sobieskiego 7 wybrano ofertę firmy SIMBA S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki, Zemborzyce Tereszyńskie 74, 20-515 Lublin. Zadanie 3 - Dostawa i montaż piaskownicy przy ul. Bogusława X 4 wybrano ofertę firmy COMES Sokołowscy Sp. J., ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec. Zadanie 4 - Dostawa i montaż piaskownicy przy ul. Garncarska 7 wybrano ofertę firmy COMES Sokołowscy Sp. J., ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec. Zadanie 5 – Unieważniono w tym zakresie
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 01.04.2019r. przetargu na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w siedmiu budynkach, dokonano następującego wyboru wykonawców: 1. Na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Garncarska 1 i Wiejska 6 wybrano ofertę firmy Z.I.S. Instalacje Gazowe i Ślusarstwo, Henryk Golec , ul. Wyszyńskiego 1/18 , 76-200 Słupsk. 2. Na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Garncarska 2, 7 wybrano ofertę Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego „INSTON” Marian Trojanowski, ul. Grottgera 16A, 76-200 Słupsk. 3. Na wykonanie instalacji c.c.w. wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Garncarska 3, 5, Wiejska 7 wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Instalacji i Konstrukcji „INSTALEX”, ul. Sportowa 3E , 76-200 Słupsk.
Zarząd SSM CZYN informuje, że przetarg nieograniczony na remont schodów zewnętrznych do lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym przy ul. Banacha 11 w Słupsku” został unieważniony bez podania przyczyny.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 29.04-15.05.2019 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: „Remonty instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych w Słupsku” informujemy : – wybrano ofertę firmy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego „Elektro-Bart” 76-200 Słupsk – w zakresie zadania nr 6 i Zadania nr 7, – wybrano ofertę firmy ELEKTRO Adam Gosiewski 76-200 Słupsk – w zakresie zadania nr 2 Zakres 3, – wybrano ofertę firmy ENGIE EC Serwis 76-200 Słupsk – w zakresie zadania nr 1 Zakres 3 i Zadania nr 2 Zakres 1, – wybrano ofertę firmy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego, CO, Instalatorstwo Gazowe i Ślusarstwo Henryk Golec 76-200 Słupsk – w zakresie Zadania nr 1 Zakres 1, Zadania nr 1 Zakres 2, i Zadania nr 2 Zakres 2, – wybrano ofertę firmy PM – Instal S.C. 84-242 Luzino – w zakresie Zadania nr 3, Zadania nr 5 i Zadania nr 8, – unieważniono przetarg w zakresie Zadania nr 4, Przewodniczący Komisji Przetargowej : Waldemar Zych Inspektor ds. elektroenergetycznych
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 07.05.2019r. postępowania w trybie zapytania o cenę na: „odnowienie i renowację liter przestrzennych - napisu Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” na elewacji frontowej budynku Spółdzielni położonego w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego” wybrano ofertę złożoną przez Agencja Wydawniczo-Reklamowa-Doradztwo Wiesław Głodek, ul. Wojska Polskiego 16/B, 76-200 Słupsk Przewodniczący Komisji Przetargowej: Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 07.05.2019r. postępowania w trybie zapytania o cenę na: uzupełnienie na łącznej powierzchni ok 65 m2: 1. ubytków nawierzchni masą asfaltową „na zimno” 2. ubytków nawierzchni masą asfaltową „na gorąco” postępowanie zostało unieważnione. Przewodniczący Komisji Przetargowej: Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Uprzejmie informujemy, że w oparciu o rozstrzygniętą w dniu 25.04.2019 r w trybie bezprzetargowym procedurę ,,zapytania o cenę” dotyczącą wykonania utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej , zamkniętej obrzeżami betonowymi , pod altanę śmietnikową w nieruchomości nr 12 położonej przy ul. Wojska Polskiego 16.- został wybrany Zakład Instalatorstwa Sanitarnego. C.O., Instalatorstwo Gazowe i Ślusarstwo H. Golec ul. Wyszyńskiego 1/18 76-200 Słupsk
Subskrybuje zawartość
UNIQA