Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”

76 – 200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7  tel. 59 844-76-60

ZATRUDNI

   INSPEKTORA TECHNICZNEGO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” dysponuje wolnym:

I.  lokalem użytkowym :

-   Al. 3-go Maja 77/20A , o pow. użytk. 59,56m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 11zł/m2 ;

II.  pomieszczeniem gospodarczym:

-   Al. 3-go Maja 76/138, o pow. użytk. 24,40m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2 ;


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”  informuje , że dysponuje  wolnymi miejscami postojowymi :

-  nr 1,2,9,10   dla pojazdu samochodowego na parkingu usytuowanym przy ul. Ostroroga 2/6 w Słupsku.

Wyjściowa stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej za 1 miejsce postojowe wynosi 30zł + VAT.


Miasto Słupsk zaprasza do składania wniosków do Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Propozycje zadań można składać od 31 maja br. do 30 czerwca br.

Jeśli macie Państwo pomysły na realizację ciekawych zadań inwestycyjnych, np. placów zabaw, zagospodarowania boisk, skwerów, elementów ulic czy chodników, czy też innych działań w podobnym zakresie – to jest to czas dla Państwa.

Budżet obywatelski to nie tylko zadania infrastrukturalne, ale też społeczne. Warto podzielić się pomysłami na, np. ciekawe warsztaty, organizację festynów, pikników, akcji profilaktycznych – pole do działań jest bardzo szerokie. Jeśli macie Państwo pomysł na tego typu zadania – zachęcamy również do zgłoszenia takiego projektu.

W tym roku pula środków przeznaczonych na słupski budżet obywatelski wynosi 2.860.000,00 zł w podziale:


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy Państwa, że za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, w ramach całodobowej konserwacji

i usuwania awarii, w całych zasobach Spółdzielni, jest odpowiedzialna firma

ENGIE EC Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Kulczyńskiego 6.

 

Wszelkie awarie na w/w instalacjach (całodobowo) prosimy zgłaszać po numerami telefonów: 993 lub 59-852 22 97


Informacja dla użytkowników lokali w Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”

Z dniem 09.09.2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawie – Prawo spółdzielcze, wprowadzone ustawą z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U. z 25 sierpnia 2017 r. poz. 1596).

Najważniejsze zmiany:<--break- />


Informacja Zarządu dotycząca działań Spółdzielni w sprawie wyłączenia z eksploatacji nadajników na wieży przy ul. Banacha w Słupsku, zgodnie z Uchwałą nr 18/2013 Walnego Zgromadzenia SSM „CZYN”


SSM „Czyn” informuje,

że w SDK „EMKA”

przy ul. Zygmunta Augusta 14

istnieje możliwość wynajęcia pomieszczeń na:

  • kursy
  • szkolenia
  • prezentacje firmowe
  • zebrania

Bliższych informacji m


OSTRZEŻENIE

W związku z docierającymi do Zarządu informacjami  dotyczącymi osób proponujących różne usługi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegamy przed wpuszczaniem nieznanych osób do mieszkań.

Jakiekolwiek prace wykonywane w imieniu Spółdzielni poprzedzane są ogłoszeniami na klatkach schodowych.

Przetargi na roboty budowlane

Archiwum

Wyniki przetargów

Przetargi

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 29.05.2019 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: Wykonanie robót remontowych pokrycia dachowego budynku zlokalizowanego przy ul. Jana Kazimierza 20 w Słupsku – wybrano ofertę złożoną przez Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Knap 76-200Słupsk Przewodniczący Komisji Przetargowej : Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Zarząd SSM CZYN informujemy że powyższy przetarg został unieważniony bez podania przyczyn.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 01.04.2019 r. zapytania o cenę na: „stałe wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w branży ogólnobudowlanej w zasobach SSM „CZYN” wybrano ofertę złożoną przez firmę PAT-BUD Leszek Parol, ul. Nad Śluzami 3/6, 76-200 Słupsk
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 21.03.2019r. Przetargu nieograniczonego ofertowego na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej w zasobach SSM Czyn, wybrano ofertę firmy Z. I. S. „INSTON” Marian Trojanowski , ul. Grottgera 16A , 76-200 Słupsk.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 25.03.2019r. przetargu na wykonanie węzłów cieplnych z funkcją c.o. i c.c.w. w siedmiu budynkach, nie został wyłoniony żaden wykonawca i przetarg zostaje unieważniony.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 21.03.2019 r. zapytania o cenę na: „Nieruchomość nr 37 Królowej Jadwigi 11, 13, Sobieskiego 7 wykonanie projektu dobudowy wiatrołapu powtarzalnego na każdy budynek nieruchomości z kosztorysem inwestorskim i uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń wynikających z ustawy Prawo Budowlane „ – wybrano ofertę złożoną przez : Pracownia Projektowa OBIEKT Jerzy Grajewski Słupsk Przewodniczący Komisji Przetargowej : Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 05.03.2019 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na „wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznych i odgromowych w zasobach SSM CZYN w Słupsku w 2019 r.” – wybrano ofertę firmy FHU SIS ELEKTRONIK Marcin Skrzypczyk Przewodniczący Komisji Przetargowej : Waldemar Zych Inspektor Techniczny ds. Energetycznych
Informujemy, że w wyniku zapytania o cenę na sprzedaż i montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania oraz usługi serwisu i rozliczenia lokali użytkowych w budynku wolnostojącym przy al. 3-go Maja 82 wybrano ofertę firmy Apator Telemetria Sp. z o.o., ul. Portowa 13b, 76-200 Słupsk.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 19.11.2018 r. zapytania o cenę na: dostarczenie i montaż 2 ławek parkowych z oparciami przy budynku na ulicy Władysława IV 5 klatki B i D oraz dostarczenie i montaż 4 stojaków na rowery umożliwiające przypięcie minimum 2 rowerów przy budynkach na ul. : Władysława IV 5 klatka D, Wazów 3 klatka E, Królowej Jadwigi 6 między klatkami B-C , Władysława IV 3 klatka B. Nieruchomość nr 26 W Słupsku – wybrano ofertę firmy Usługowy Zakład Budowlany- Dekarstwo Adam Krzymowski 76-200 Słupsk ul. Gen. Dwernickiego 3 Przewodniczący Komisji Przetargowej : Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 16.10.2018 r. zapytania o cenę na: „wykonanie i osadzenie 2 furtek do altany śmietnikowej wyposażonej w systemowy zamek wraz z dorobieniem kluczy i rozdaniem mieszkańcom i najemcom lokali. Altana śmietnikowa znajduje się przed budynkiem przy ulicy Królowej Jadwigi 1 . Nieruchomość nr 36 „ – wybrano ofertę firmy Usługowy Zakład Budowlany- Dekarstwo Adam Krzymowski 76-200 Słupsk ul. Gen. Dwernickiego 3 Przewodniczący Komisji Przetargowej : Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Subskrybuje zawartość
UNIQA