Zarząd SSM CZYN przedstawia terminy zebrań konsultacyjnych poszczególnych nieruchomości w IV kwartale 2019 roku.


            Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego  przy ulicy Zygmunta Augusta 76/6 w Słupsku o pow.    użytk. 37,10 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 3,40 m2 /2-pokojowe, widna kuchnia, I piętro, opomiarowane media, mieszkanie używane/. Przetargowa cena wywoławcza wynosi 110.929 zł brutto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT),  wadium wynosi  5.546 zł.


            Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego  przy ulicy Wojska Polskiego 16/1  w Słupsku o pow.    użytk. 92,30 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 8,50 m2 /2-pokojowe, widna kuchnia, I piętro, opomiarowane media, mieszkanie używane/. Przetargowa cena wywoławcza wynosi 185.646 zł brutto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT),  wadium wynosi  9.282 zł.


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego  przy ulicy Garncarskiej 3/12  w Słupsku o pow.    użytk. 32,60 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 4,01 m2 /2-pokojowe, widna kuchnia, parter, opomiarowane media, mieszkanie używane/. Przetargowa cena wywoławcza wynosi 106.823 zł brutto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT),  wadium wynosi  5.341 zł.


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”  informuje , że dysponuje  wolnymi miejscami postojowymi :

-  nr 1,2,9   dla pojazdu samochodowego na parkingu usytuowanym przy ul. Ostroroga 2/6 w Słupsku.

Wyjściowa stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej za 1 miejsce postojowe wynosi 30zł + VAT.


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy Państwa, że za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, w ramach całodobowej konserwacji

i usuwania awarii, w całych zasobach Spółdzielni, jest odpowiedzialna firma

ENGIE EC Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Kulczyńskiego 6.

 

Wszelkie awarie na w/w instalacjach (całodobowo) prosimy zgłaszać po numerami telefonów: 993 lub 59-852 22 97


Informacja dla użytkowników lokali w Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”

Z dniem 09.09.2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawie – Prawo spółdzielcze, wprowadzone ustawą z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U. z 25 sierpnia 2017 r. poz. 1596).

Najważniejsze zmiany:<--break- />


Informacja Zarządu dotycząca działań Spółdzielni w sprawie wyłączenia z eksploatacji nadajników na wieży przy ul. Banacha w Słupsku, zgodnie z Uchwałą nr 18/2013 Walnego Zgromadzenia SSM „CZYN”


SSM „Czyn” informuje,

że w SDK „EMKA”

przy ul. Zygmunta Augusta 14

istnieje możliwość wynajęcia pomieszczeń na:

  • kursy
  • szkolenia
  • prezentacje firmowe
  • zebrania

Bliższych informacji m


OSTRZEŻENIE

W związku z docierającymi do Zarządu informacjami  dotyczącymi osób proponujących różne usługi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegamy przed wpuszczaniem nieznanych osób do mieszkań.

Jakiekolwiek prace wykonywane w imieniu Spółdzielni poprzedzane są ogłoszeniami na klatkach schodowych.

Przetargi na roboty budowlane

Archiwum

Wyniki przetargów

Przetargi

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 25.03.2019r. przetargu na wykonanie węzłów cieplnych z funkcją c.o. i c.c.w. w siedmiu budynkach, nie został wyłoniony żaden wykonawca i przetarg zostaje unieważniony.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 21.03.2019 r. zapytania o cenę na: „Nieruchomość nr 37 Królowej Jadwigi 11, 13, Sobieskiego 7 wykonanie projektu dobudowy wiatrołapu powtarzalnego na każdy budynek nieruchomości z kosztorysem inwestorskim i uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń wynikających z ustawy Prawo Budowlane „ – wybrano ofertę złożoną przez : Pracownia Projektowa OBIEKT Jerzy Grajewski Słupsk Przewodniczący Komisji Przetargowej : Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 05.03.2019 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na „wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznych i odgromowych w zasobach SSM CZYN w Słupsku w 2019 r.” – wybrano ofertę firmy FHU SIS ELEKTRONIK Marcin Skrzypczyk Przewodniczący Komisji Przetargowej : Waldemar Zych Inspektor Techniczny ds. Energetycznych
Informujemy, że w wyniku zapytania o cenę na sprzedaż i montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania oraz usługi serwisu i rozliczenia lokali użytkowych w budynku wolnostojącym przy al. 3-go Maja 82 wybrano ofertę firmy Apator Telemetria Sp. z o.o., ul. Portowa 13b, 76-200 Słupsk.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 19.11.2018 r. zapytania o cenę na: dostarczenie i montaż 2 ławek parkowych z oparciami przy budynku na ulicy Władysława IV 5 klatki B i D oraz dostarczenie i montaż 4 stojaków na rowery umożliwiające przypięcie minimum 2 rowerów przy budynkach na ul. : Władysława IV 5 klatka D, Wazów 3 klatka E, Królowej Jadwigi 6 między klatkami B-C , Władysława IV 3 klatka B. Nieruchomość nr 26 W Słupsku – wybrano ofertę firmy Usługowy Zakład Budowlany- Dekarstwo Adam Krzymowski 76-200 Słupsk ul. Gen. Dwernickiego 3 Przewodniczący Komisji Przetargowej : Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 16.10.2018 r. zapytania o cenę na: „wykonanie i osadzenie 2 furtek do altany śmietnikowej wyposażonej w systemowy zamek wraz z dorobieniem kluczy i rozdaniem mieszkańcom i najemcom lokali. Altana śmietnikowa znajduje się przed budynkiem przy ulicy Królowej Jadwigi 1 . Nieruchomość nr 36 „ – wybrano ofertę firmy Usługowy Zakład Budowlany- Dekarstwo Adam Krzymowski 76-200 Słupsk ul. Gen. Dwernickiego 3 Przewodniczący Komisji Przetargowej : Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” informuje, że w wyniku rozstrzygniętego zapytania o cenę w dniu 25.09.2018r., na wykonanie dokumentacji dotyczącej danych osobowych w Spółdzielni wraz z szkoleniem pracowników, została wybrana firma COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń, 15-604 Stanisławowo 36D.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 24.09.2018 r. zapytania o cenę na: „Poszerzenie istniejącej nawierzchni z płyt MEBA w kierunku wschodnim i wzdłuż istniejącego chodnika z kostki betonowej w nieruchomości Wiatraczna 4 B w słupsku” – wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowlane „EKOBUD” Tomasz Raczyński Żochowo 16B 76-230 Potęgowo Przewodniczący Komisji Przetargowej : Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych
SSM „CZYN” informuje, że wybrany Wykonawca Inwestprojekt Poznań Sp.z o.o. złożył rezygnacje z wykonania zadania . Jan Koperski Inspektor Techniczny Robót Ogólnobudowlanych
Informujemy, że w wyniku zapytania o cenę na wykonanie czyszczenia w kl. "D" i "E" bm przy ul. Mikołajskiej 5 w Słupsku pionów instalacji kanalizacji sanitarnej wybrano ofertę firmy MARK-CHEM Marek Maik , ul. Krótka 23/1B , 33-395 Chełmiec.
Subskrybuje zawartość
UNIQA