SSM „CZYN” wydzierżawi miejsca postojowe na parkingu niestrzeżonym usytuowanym w nieruchomości garażowej przy ul. Ostroroga 2/6 w Słupsku


ZARZĄD SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZYN” W SŁUPSKU WYDZIERŻAWI 2 MIEJSCA POSTOJOWE DLA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA PARKINGU NIESTRZEŻONYM USYTUOWANYM W NIERUCHOMOŚCI GARAŻOWEJ PRZY UL. OSTROROGA 2/6 W SŁUPSKU.Do wydzierżawienia pozostały miejsca 1 i 2

 
Stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej za 1 miejsce postojowe wynosi 30 zł + VAT.
 
Oferty pisemne należy składać w w sekretariacie siedziby Spółdzielni przy ul. Leszczyńskiego 7.
Oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko oferenta oraz adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego,
- wskazanie numeru miejsca postojowego, którego oferta dotyczy,
 
 
W przypadku złożenia kilku ofert na dzierżawę jednego miejsca postojowego oferentom tym zostanie zaproponowany udział w dodatkowym przetargu ustnym.
W dniu zawarcia umowy dzierżawy Dzierżawca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości 2-miesięcznej opłaty dzierżawnej.
 
Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy i  Samorządowy przy ul. Leszczyńskiego 7 /pok. 15/ tel. 844 – 76 – 80.