Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 23 – 30 kwietnia 2016 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: „Remonty instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych w Słupsku”

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 23 – 30 kwietnia 2016 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na:

 „Remonty instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych      

   w Słupsku”

            

  – wybrano ofertę firmy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego, CO Instalacje Gazowe  i Ślusarstwo Henryk Golec 76-200 Słupsk – w zakresie: zadania nr 1 zakres 2 i 3, zadania nr 3 zakres 1 i 2, zadania nr 3 zakres 4.

  – wybrano ofertę firmy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego „Elektro-Bart” 76-200 Słupsk –     w zakresie: zadania nr 1 zakres 1 i 4, zadania nr 4 zakres 1, 2 i 3. 

  – wybrano ofertę firmy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Usług Budowlanych Jan   Gosiewski 76-200 Słupsk - w zakresie: zadania nr 1 zakres 5, zadania nr 2 zakres 1 i 2.

  – Wybrano ofertę firmy ELEKTRO Adam Gosiewski 76-200 Słupsk – w zakresie: zadania nr   3 zakres 3, zadania nr 4 zakres 4. 

 

Zadanie nr 1 zakres 1 obejmuje budynek mieszkalny w Słupsku przy ul. Z. Augusta 12,

Zadanie nr 1 zakres 2 obejmuje budynek mieszkalny w Słupsku przy ul. Z. Augusta 18,      

Zadanie nr 1 zakres 3 obejmuje budynek mieszkalny w Słupsku przy ul. Z. Augusta 20,

Zadanie nr 1 zakres 4 obejmuje budynek mieszkalny w Słupsku przy ul. Banacha 9,

Zadanie nr 1 zakres 5 obejmuje budynek mieszkalny w Słupsku przy ul. 3-go Maja 76,  

Zadanie nr 2 zakres 1 obejmuje budynek mieszkalny w Słupsku przy ul. Wiatracznej 4D,

Zadanie nr 2 zakres 2 obejmuje budynek mieszkalny w Słupsku przy ul. Garncarskiej 5,

Zadanie nr 3 zakres 1 obejmuje budynek mieszkalny w Słupsku przy ul. Gryfitki 1 i 5,

Zadanie nr 3 zakres 2 obejmuje budynki mieszkalne w Słupsku przy ul. K. Jadwigi 4,

Wazów 3, Władysława IV 1, 3 i 5,

Zadanie nr 3 zakres 3 obejmuje budynki mieszkalne w Słupsku przy ul. Z. Augusta 12, 18 i 20,

Zadanie nr 3 zakres 4 obejmuje budynek mieszkalny w Słupsku przy ul. K. Jadwigi 1,

Zadanie nr 4 zakres 1 obejmuje budynek mieszkalny w Słupsku przy ul. Słowackiego 6,

Zadanie nr 4 zakres 2 obejmuje budynek mieszkalny w Słupsku przy ul. Banacha 7,

Zadanie nr 4 zakres 3 obejmuje budynek mieszkalny w Słupsku przy ul. Banacha 11,

Zadanie nr 4 zakres 4 obejmuje budynek mieszkalny w Słupsku przy ul. 3-go Maja 81,

 

W zakresie zadania nr 5 przetargu nie rozstrzygnięto z uwagi na brak oferenta.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej :

Waldemar Zych

Inspektor ds. elektroenergetycznych