Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 29.05.2017r przetargu na wykonanie inwentaryzacji terenów będących w zarządzie SSM”Czyn” zlokalizowanych na terenie Słupska, Dębnicy Kaszubskiej i Jezierzyc wyłoniono wykonawcę prac tj. firmę „Projekty i

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 29.05.2017r przetargu na wykonanie inwentaryzacji terenów będących w zarządzie  SSM”Czyn” zlokalizowanych na terenie Słupska, Dębnicy Kaszubskiej i Jezierzyc wyłoniono wykonawcę prac  tj. firmę „Projekty i Nadzór Marcin Wąchnicki  ul. Krzywa 48, 76-200 Słupsk.