SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych instalacji elektrycznych

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych instalacji elektrycznych

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.07.2017r. do godz. 10:30

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością   unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

ZałącznikWielkość
SIWZ zlecenia - elektryczne.pdf505.89 KB