SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku SSM Czyn przy ul. Mikołajskiej 5 w Słupsku

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej  dla budynku SSM Czyn przy ul. Mikołajskiej 5 w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 14.07.2017r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością   unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


 

ZałącznikWielkość
SIWZ.pdf172.99 KB
Zał. nr 3 - Dokumentacja projektowa.zip1.81 MB
Zał nr 6 - Przedmiar robót.pdf209.95 KB