SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na odnowienie elewacji z robotami towarzyszącymi bm. Piłsudskiego 1C w Słupsku.

 „Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy  na odnowienie elewacji z robotami towarzyszącymi bm. Piłsudskiego 1C w Słupsku.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  24.07.2017r do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać ponuiżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta , przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

ZałącznikWielkość
SIWZ .pdf663.2 KB
Załącznik nr 8 - materiał pomocniczy kosztorys nakładczy.pdf147.12 KB