Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 13.07.-17.07.2017r. przetargu na „Odnowienie elewacji z robotami towarzyszącymi oraz z remontem płyt balkonowych na budynkumieszkalnym przy ul. Wazów 3 wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowlanego „ANBUD”

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 13.07.-17.07.2017r. przetargu na
„Odnowienie elewacji z robotami towarzyszącymi oraz z remontem płyt balkonowych na
budynkumieszkalnym przy ul. Wazów 3 wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowlanego „ANBUD”
Andrzej Burda, Włynkowo 57A, 76 – 200 Słupsk