SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont nawierzchni utwardzonej – drogi wewnątrz osiedlowej zlokalizowanej przy ul. Garncarska w Słupsku .

 „Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na  remont nawierzchni utwardzonej – drogi wewnątrz osiedlowej zlokalizowanej przy ul. Garncarska  w Słupsku .

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  08.08.2017r do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można  pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta , przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

ZałącznikWielkość
SIWZ remont nawierzchni drogi .pdf520.28 KB
Załącznik nr 3 - projekt budowlany.pdf3.07 MB
Załącznik nr 4 - kosztorys jako materiał pomocniczy.pdf133.38 KB