SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wymianę nawierzchni drogi osiedlowej z robotami towarzyszącymi zlokalizowanej od strony szczytu południowego bm. Piłsudskiego 1A w Słupsku.

 „Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wymianę nawierzchni drogi osiedlowej z robotami towarzyszącymi zlokalizowanej  od strony szczytu południowego bm. Piłsudskiego 1A w Słupsku.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  22.08.2017r do godz. 12:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta , przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

ZałącznikWielkość
SIWZ remont nawierzchni drogi .pdf528.59 KB
Załącznik nr 3 - graficzny ( mapka poglądowa).pdf662.37 KB
Załącznik nr 4 - materiał pomocniczy, kosztorys.pdf147.1 KB