SSM CZYN ogłasza przetargi nieograniczone ofertowe na : Wymianę nawierzchni chodników zlokalizowanych w terenie pomiędzy bm. Wiatraczna 4 C a 4D w Słupsku

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetargi nieograniczone ofertowe na : Wymianę nawierzchni chodników zlokalizowanych w terenie pomiędzy bm. Wiatraczna 4 C a 4D w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  22.08.2017r do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta ,  przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

ZałącznikWielkość
SIWZ wymiana nawierzchni chodników .pdf511.02 KB
Załącznik nr 3 - mapka poglądowa ( załącznik graficzny).pdf724.36 KB
Załącznik nr 4 - kosztorys, materiał pomocniczy.pdf70.88 KB