SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na : Utwardzenie nawierzchni płytą Meba z robotami towarzyszącymi przy nawierzchni asfaltowej zlokalizowanej od strony szczytu południowego bm.Kr. Jadwigi 6 w Słupsku.

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na : Utwardzenie nawierzchni płytą Meba z robotami towarzyszącymi przy nawierzchni asfaltowej zlokalizowanej  od strony szczytu południowego bm.Kr. Jadwigi 6 w Słupsku.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  22.08.2017r do godz. 11:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można  pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta , przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

ZałącznikWielkość
SIWZ utwardzenie nawierzchni terenu .pdf512.82 KB
Załącznik nr 3 -załącznik graficzny ( mapka poglądowa).pdf746.25 KB
Załącznik Nr 4 - materiał pomocniczy kosztorys.pdf89.61 KB