SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na docieplenie dachu z robotami towarzyszącymi bm. Al.3-go Maja 23 w Słupsku.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”  76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na docieplenie dachu  z robotami towarzyszącymi bm. Al.3-go Maja 23 w Słupsku.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  20.09.2017r do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta , przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.