SSM CZYN ogłasza przetarg ustny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa do ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych przy ulicy: Wojska Polskiego 16/4,Jana Kazimierza 20/14, Zygmunta Augusta 76/14


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” ogłasza przetarg ustny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa do ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych przy ulicy :

  1. Wojska Polskiego 16/4 w Słupsku o pow. użytk. 90,30 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 6,60 m2 /2-pokojowe, widna kuchnia, II piętro, opomiarowane media, mieszkanie używane/. Przetargowa cena wywoławcza wynosi 130.800 zł, wadium wynosi 6.540 zł.
  2. Jana Kazimierza 20/14 w Słupsku o pow. użytk. 36,26 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 1,31 m2 /2-pokojowe, widna kuchnia, I piętro, opomiarowane media, mieszkanie używane/. Przetargowa cena wywoławcza wynosi 84.600 zł, wadium wynosi 4.230 zł.
  3. Zygmunta Augusta 76/14 w Słupsku o pow. użytk. 27,70 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 3,40 m2 /1-pokojowe, widna kuchnia, IV piętro, opomiarowane media, mieszkanie używane/. Przetargowa cena wywoławcza wynosi 74.900 zł, wadium wynosi 3.745 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.09.2017 r. o godz. 12.00 w sali nr 23 siedziby Spółdzielni.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w kasie Spółdzielni do godz. 1100 do dnia 20.09.2017 r. Wraz z wpłatą wadium należy złożyć w pok. nr 16 pisemne oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu. Oferowane mieszkania można ogladać w terminach uzgodnionych z Działem Techniczno-Administracyjnym Zasobów Spółdzielni, tel. 59/844-76-52.

Bliższych informacji o oferowanych lokalach mieszkalnych udziela Dział Członkowsko-Lokalowy i Samorządowy, tel. 59/844-76-81.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.