SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę chodników zlokalizowanych od strony wschodniej budynków przy ul. Zyg. Augusta 12,14, Banacha 7 w Słupsku z robotami towarzyszącymi.

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony na  przebudowę chodników zlokalizowanych od strony wschodniej  budynków przy ul. Zyg. Augusta 12,14, Banacha 7 w Słupsku  z robotami towarzyszącymi.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  04.10.2017r do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.