SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na: Poszerzenie nawierzchni płyta MEBA przy ul. Bogusława X 6 w Słupsku wraz z robotami towarzyszącym

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony na:
Poszerzenie nawierzchni płyta MEBA przy ul. Bogusława X 6 w Słupsku wraz z robotami towarzyszącymi
Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 10.10.2017r o godz. 10:00
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.”