SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w bm. Al 3-go Maja 81.

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w bm. Al 3-go Maja 81.
Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 09.10.2017r o godz. 9:45
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.”

ZałącznikWielkość
SIWZ.pdf200.33 KB
ZAŁACZNIK Nr 7 - KOSZTORYS POMOCNICZY.pdf130.33 KB