SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na rozbiórkę betonowej nadziemnej osłony urządzeń technicznych, pokrytych ziemią zlokalizowanej przy ul. Władysława IV w Słupsku.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (0- 59) 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony na:
Rozbiórkę betonowej nadziemnej osłony urządzeń technicznych, pokrytych ziemią zlokalizowanej przy ul. Władysława IV w Słupsku.
Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 12.10.2017r o godz. 10:00
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

ZałącznikWielkość
SIWZ na rozbiórkę zbiornika przy Władysława IV - po analiz….pdf135.57 KB
Załącznik Nr 3 Projekt - rysunek Nr 1.pdf1.1 MB
Załącznik Nr 3 Projekt - rysunek Nr 2.pdf1.1 MB
Załącznik Nr 3 Projekt - rysunek Nr 3.pdf611.21 KB
Załącznik Nr 3 Projekt budowlany część opisowa.pdf3.3 MB
Załącznik Nr 4 -kosztorys materiał pomocniczy.pdf112.46 KB