SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na: WYKONANIE INSTALACJI C.C.W WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ W MIESZKANIACH W BUDYNKU SSM CZYN PRZY UL. J. KAZIMIERZA 19

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (0- 59) 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony na:
WYKONANIE INSTALACJI C.C.W WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ W MIESZKANIACH W BUDYNKU SSM CZYN PRZY UL. J. KAZIMIERZA 19
Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 23.10.2017r o godz. 10:00
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

ZałącznikWielkość
SIWZ.pdf187.33 KB
Opis techniczny - J. Kazimierza 19.pdf526.16 KB
rys.nr 1 - J. Kazimierza 19.pdf1.99 MB
rys.nr 2 - J. Kazimierza 19.pdf1.77 MB
rys.nr 3 - J. Kazimierza 19.pdf1.84 MB
rys.nr 4 - J. Kazimierza 19.pdf1.8 MB
rys.nr 5 - J. Kazimierza 19.pdf1.81 MB
rys.nr 6 - J. Kazimierza 19.pdf1.8 MB
rys.nr 7 - J. Kazimierza 19.pdf668.15 KB
rys.nr 8 - J. Kazimierza 19.pdf1.14 MB
rys.nr 9 - J. Kazimierza 19.pdf2.29 MB
rys.nr 10 - J. Kazimierza 19.pdf586.85 KB
rys.nr 11 - J. Kazimierza 19.pdf544.02 KB
rys.nr 12 - J. Kazimierza 19.pdf627.59 KB