Komunikat w sprawie wyboru Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych SSM „CZYN”.


Komunikat

Rada Nadzorcza SSM „CZYN” informuje, że zgodnie z uchwałą RN nr 51/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. dokonała wyboru Pana Grzegorza Lachowicz na funkcję Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych SSM „CZYN”.

Z-ca Prezesa rozpocznie urzędowanie z dniem 15 stycznia  2018 r.

Rada Nadzorcza SSM „CZYN”