SSM CZYN ogłasza przetrag w formie zapytania o cenę na dostawę 4 szt. laptopów.


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę czterech sztuk laptopów wg poniższej specyfikacji:

 

  1. Procesor Intel Core I3

  2. Dysk 500 GB

  3. Pamięć RAM 4096 MB

  4. Zintegrowana karta graficzna

  5. Zintegrowana karta sieciowa

  6. Wi-Fi

  7. Napęd DVD-ROM

  8. System operacyjny Windows 10

  9. Przekątna ekranu 15,6''


 

Informacje na temat przedmiotu zamówienia uzyskać można u Tomasz Bieńkowski tel. 506113950

Ofertę, złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółdzielni z następującym oznakowaniem: „Dostawa laptopów”.

Wymagany okres gwarancji to min 24 miesiące.

Sprzęt powinien być fabrycznie nowy.

Preferowany termin dostawy do : 12.03.2018r.

W ofercie należy podać cenę brutto za 4 sztuki.

 

Oferty prosimy złożyć w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 07.03.2018r. do godz. 15:00.

O wyborze oferty zawiadomimy oferenta wygrywającego, jak również wynik zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni.

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 08-03-2018 przetargu na zakup 4 szt. laptopów na potrzeby SDK EMKA wybrano oferte złożoną przez firmę DOMIKOMP Mariusz Stankiewicz, 76-200 Sławno ul. Lipowa 8b.