Zarząd SSM "CZYN" informuje , że z uwagi na błąd w ogłoszeniu o przetargu na remonty instalacji elektrycznych zostało ono unieważnione.

 

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516

 

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:

remonty instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  12 kwietnia 2018 r. do godz. 1000 .

 

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można     pobrać ze strony internetowej www.czyn.slupsk.pl

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZałącznikWielkość
SIWZ - remont instalacji elektr.pdf311.7 KB