SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i użytkowych w zasobach SSM Czyn

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”  76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516  ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i użytkowych w zasobach SSM Czyn

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 11.04.2018r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

 

Informujemy, że zmienia się treść Rozdziału nr XII ( Kryteria oceny i wyboru oferenta ) SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego ofertowego na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i użytkowych w zasobach SSM Czyn, ogłoszonego dnia 22.03.2018r.

Prawidłową treść Rozdziału nr XII można pobrać poniżej.

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 11.04.2018r. przetargu nieograniczonego ofertowego na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej w zasobach SSM Czyn, wybrano ofertę firmy Z. I. S. „INSTON” Marian Trojanowski , ul. Grottgera 16A , 76-200 Słupsk.
ZałącznikWielkość
SIWZ.pdf190.15 KB
Rozdział XII.pdf84.21 KB