SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na remont klatki schodowej z robotami towarzyszącymi w budynku usługowo –handlowym przy ul. Garncarskiej 6

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony na :

Remont klatki schodowej z robotami towarzyszącymi w budynku usługowo –handlowym przy ul. Garncarskiej 6

Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 15.05.2018 r o godz. 9:45

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji , które można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

ZałącznikWielkość
Czyn - SIWZ KLATKA GARNCARSKA 6 .pdf199.63 KB
Przedmiar robót.pdf127.04 KB