Informacja Dla Członków Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” dot. Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 09.06.2018r.


INFORMACJA

Dla Członków Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” dot. Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 09.06.2018r.

Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” zawiadamia, że w dniu 09.06.2018r. w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w celu wyboru Rady Nadzorczej na kadencję 2018-2021.

Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad dostarczono do euroskrzynek.

Przypominamy, że członek uczestniczący w obradach Walnego Zgromadzenia winien okazać dowód tożsamości.

ZałącznikWielkość
Zawiadomienie.pdf211.28 KB