SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na koszenie trawników w zasobach SSM „Czyn” w Słupsku, Dębnicy Kaszubskiej i Jezierzycach.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na koszenie trawników w zasobach SSM „Czyn”  w Słupsku, Dębnicy Kaszubskiej i Jezierzycach.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  29 maja 2018 r. do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

Wynik przetargu: 
Informujemy, że przetarg nieograniczony ofertowy na koszenie trawników w zasobach SSM "Czyn" w Słupsku, Dębnicy Kaszubskiej i Jezierzycach z dnia 29.05.2018r. został unieważniony.
ZałącznikWielkość
SIWZ.pdf126.05 KB