SSM CZYN Poszukuje kandydatów na stanowisko KOORDYNATORA DZIAŁU TECHNICZNEGO


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”

76 - 200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7,  tel. 59  844-76-60

Poszukuje kandydatów na stanowisko:

KOORDYNATORA DZIAŁU TECHNICZNEGO

       Wymagania:

  • wykształcenie budowlane minimum średnie,
  • uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
  • przynależność do Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • doświadczenie zawodowe,
  • znajomość obsługi komputera,
  • operatywność i dyspozycyjność.

 

 Aplikacje (CV i list motywacyjny) należy składać  w sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 27 albo przesłać pocztą na adres Spółdzielni w terminie do dnia 30.05.2018r.