Zarząd SSM ‘’CZYN‘’ w trybie zapytania o cenę zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Spółdzielni zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Zarząd Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ‘’CZYN‘’ w trybie zapytania o cenę zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Spółdzielni zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), która to oferta powinna obejmować wykonanie następujących zadań:
1. – audyt obiegu danych osobowych w organizacji na podstawie wywiadu i dokumentów źródłowych wraz z wzorcową dokumentacją,
2. – raport RODO z sugerowanymi zmianami mającymi na celu zwiększenie bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Spółdzielni,
3. - szkolenie dla pracowników w ilości 36 osób z wnioskami z wykonanego audytu.

Wynik przetargu: 
Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” informuje, że w wyniku rozstrzygniętego zapytania o cenę w dniu 25.09.2018r., na wykonanie dokumentacji dotyczącej danych osobowych w Spółdzielni wraz z szkoleniem pracowników, została wybrana firma COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń, 15-604 Stanisławowo 36D.
ZałącznikWielkość
Zapytanie o cenę.pdf155.34 KB