SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie i montaż stolarki drzwiowej i okiennej w zasobach ,,SSM CZYN”

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7, tel. 59 844-76-60 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie i montaż stolarki drzwiowej i okiennej w zasobach ,,SSM CZYN”

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.05.2019r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółdzielni

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

ZałącznikWielkość
Czyn - SIWZ stolarka 2019 .pdf563.66 KB