SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na odnowienie elewacji ściany wyższej części dachu, remont kominów oraz wymianę rynien na gzymsie budynku mieszkalnego Mikołajska 5 w Słupsku

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 47 660 Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy: na odnowienie elewacji ściany wyższej części dachu, remont kominów oraz wymianę rynien na gzymsie budynku mieszkalnego Mikołajska 5 w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 03 czerwca 2019 r. do godz. 10:00.

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.