SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na na opracowanie projektów wraz z kosztorysami na 2 zadania

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel.59 844 76 60 zaprasza do

złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na: na opracowanie projektów wraz z kosztorysami na 2 zadania:

1/ na odnowienie elewacji wraz z remontem loggii i wymianą rynien i rur spustowych w bm. przy ul. Nad Śluzami 7w Słupsku

2/ remont płyt balkonowych i wymianę balustrad w bm. położonym przy ul. Mostnika 4 w Słupsku

W załączeniu do pobrania:

–zaproszenie wraz ze wzorem oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.05.2019 r. do godz.15:00 w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na każdym jej etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.