SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na wykonanie i osadzenie stolarki drzwiowej aluminiowej w zasobach SSM „CZYN”

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7  tel. 59 844 76 60 zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na: wykonanie i osadzenie stolarki drzwiowej aluminiowej w zasobach SSM „CZYN”

W załączeniu do pobrania:

 – zaproszenie wraz ze wzorem oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.06.2019r. do godz.15:00  w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na każdym jej etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

 

 

Wynik przetargu: 
Uprzejmie informujemy, że w oparciu o rozstrzygniętą w dniu 10.06.2019 r w trybie bezprzetargowym procedurę ,,zapytania o cenę” dotyczącą wykonania i osadzenia stolarki drzwiowej aluminiowej w zasobach SSM ,,CZYN” ( lokal nr 27 i 28 3-Maja 82 , lokal 234 Królowej Jadwigi 1 ) zostało wybrane P.U.H METAL-ROM ul. Bolesława Krzywoustego 29 ,,O” 84-300 Lębork Postępowanie na wymianę drzwi do kl. F przy ul. Bogusława X 2 zostało unieważnione.