SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż urządzenia zabawowego tj. wieży ze ślizgiem z dodatkowymi elementami (np. tablicami edukacyjnymi, przejściem, ścianką wspinaczkową) przy bm. Zygmunta Augusta 18 w Słupsku

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844 76 60 zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż urządzenia zabawowego tj. wieży ze ślizgiem z dodatkowymi elementami (np. tablicami edukacyjnymi, przejściem, ścianką wspinaczkową) przy bm. Zygmunta Augusta 18 w Słupsku.

W załączeniu do pobrania – zaproszenie wraz ze wzorem oferty

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 07.06.2019 r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na każdym jej etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

 

 

 

 

 

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 10.06.2019 r. postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż urządzenia zabawowego tj. wieży ze ślizgiem wraz z dodatkowymi elementami przy ul. Zygmunta Augusta 18 wybrano ofertę firmy SIMBA S.C., M. Ćwirzeń W. Gęsicki, Zemborzyce Tereszyńskie 74, 20-515 Lublin.
ZałącznikWielkość
Zaproszenie do oferty na strone.pdf152.93 KB