SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont elewacji z remontem płyt balkonowych budynku mieszkalnego Piłsudskiego 1B w Słupsku

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844 76 60 Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy: na remont elewacji z remontem płyt balkonowych budynku mieszkalnego  Piłsudskiego 1B w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. do godz. 9:45 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

UWAGA!!! Dodano zaktualizowany plik przedmiaru. Zakres obmiaru obowiązkowy w dniu przetargu dnia 24-06-2019

UWAGA !!! Dodano odpowiedź na zapytanie dotyczącą wymiany parapetów.

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 24.06.2019 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: Remont elewacji z remontem płyt balkonowych budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 1 B w Słupsku – wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlane „EKOBUD” Tomasz Raczyński Żochowo 16 B 76-230 Potęgowo Przewodniczący Komisji Przetargowej : Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych