SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie węzłów cieplnych z funkcją c.o. i c.c.w.w dwóch budynkach

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie węzłów cieplnych z funkcją c.o. i c.c.w.w dwóch budynkach

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19.06.2019r. do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn  i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

 

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 19.06.2019r. przetargu na wykonanie węzłów cieplnych z funkcją c.o. i c.c.w. w dwóch budynkach wyłoniono jednego wykonawcę - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe , Kompakt Sp. z o.o. , ul. Skrzydlata 28 , 82-300 Elbląg.
ZałącznikWielkość
SIWZ.pdf227.86 KB