ssm czyn ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy : na remont elewacji ściana zachodnia z remontem płyt balkonowych budynku ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. 3 - GO MAJA 76 W SŁUPSKU

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy : na  remont elewacji ściana zachodnia z remontem płyt balkonowych budynku  ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. 3 - GO MAJA 76 W SŁUPSKU 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  25 czerwca 2019 r. do godz. 9:45 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji które, można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów  roszczeń z tego tytułu.