Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” informuje , że dysponuje wolnymi miejscami postojowymi


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”  informuje , że dysponuje  wolnymi miejscami postojowymi :

-  nr 1,2,9   dla pojazdu samochodowego na parkingu usytuowanym przy ul. Ostroroga 2/6 w Słupsku.

Wyjściowa stawka miesięcznej opłaty dzierżawnej za 1 miejsce postojowe wynosi 30zł + VAT.

Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Leszczyńskiego 7.

Oferta pisemna powinna zawierać:

-  imię i nazwisko oferenta, adres zamieszkania oraz numer telefonu;

-  wskazanie adresu i numeru miejsca postojowego, którego oferta dotyczy;

-  wysokość proponowanej miesięcznej opłaty dzierżawnej;

W dniu zawarcia umowy dzierżawy Dzierżawca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości 2-miesięcznej opłaty dzierżawnej.

Bliższych informacji udziela również Dział Członkowsko-Lokalowy i Samorządowy Spółdzielni przy ul. Leszczyńskiego 7 / pokój 15/ - tel. 59 844-76-80.