SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy: na remont elewacji z remontem płyt balkonowych budynku mieszkalnego Anny Gryfitki 3 w Słupsku

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844 76 60 Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy: na remont elewacji z remontem płyt balkonowych budynku mieszkalnego  Anny Gryfitki 3 w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 27 czerwca 2019 r. do godz. 9:45 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.