SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż piaskownicy o wymiarach 6,0 x 6,0 m przy budynku położonym przy ul. Garncarskiej 3 w Słupsku.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844 76 60 zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż piaskownicy o wymiarach 6,0 x 6,0 m przy budynku położonym przy ul. Garncarskiej 3 w Słupsku.

W załączeniu do pobrania – zaproszenie wraz ze wzorem oferty

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.06.2019 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na każdym jej etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

 

 

 

 

 

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 01.07.2019 r. postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż piaskownicy o wymiarach 6,0 x 6,0 m przy ul. Garncarska 3 w Słupsku wybrano ofertę firmy UNI-ARCZ Sp. z o.o., ul. Wiolinowa 13 m. 32, 02-785 Warszawa. Referent ds. technicznych Maciej Harkawik SSM CZYN