SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont elewacji z remontem płyt balkonowych budynku ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. 3 - GO MAJA 79 W SŁUPSKU

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy : na  remont elewacji  z remontem płyt balkonowych budynku  ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. 3 - GO MAJA 79 W SŁUPSKU 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  8 lipca 2019 r. do godz. 9:45 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji które, można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów  roszczeń z tego tytułu.

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 08.07.2019 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: Wykonanie robót remontu elewacji z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy al. 3-go Maja 79 w Słupsku – wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlane :EKOBUD” Tomasz Raczyński Żochowo 16 B Przewodniczący Komisji Przetargowej : Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych