Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” dysponuje wolnym lokalem użytkowym i pomieszczeniem gospodarczym


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” dysponuje wolnym:

I.  lokalem użytkowym :

-   Al. 3-go Maja 77/20A , o pow. użytk. 59,56m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 11zł/m2 ;

II.  pomieszczeniem gospodarczym:

-   Al. 3-go Maja 76/138, o pow. użytk. 24,40m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2 ;<--break- />

W dniu zawarcia umowy najmu Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości 2-miesięcznych opłat czynszowych .

 

 Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy i Samorządowy Spółdzielni przy  ul. Leszczyńskiego 7 / pokój 15/ - tel. 59 844-76-80.