SSM CZYN zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej z systemem fotowoltanicznym przy ul. Zygmunta Augusta 4 w Słupsku.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”,76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844 76 60 zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na: wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej z systemem fotowoltanicznym przy ul. Zygmunta Augusta 4 w Słupsku.

W załączeniu do pobrania – zaproszenie wraz ze wzorem oferty.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 15.07.2019r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na każdym jej etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.