SSM CZYN ZATRUDNI INSPEKTORA TECHNICZNEGO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”

76 – 200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7  tel. 59 844-76-60

ZATRUDNI

   INSPEKTORA TECHNICZNEGO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

       Wymagania:

  • wykształcenie elektryczne minimum średnie,
  • świadectwo kwalifikacyjne "D" instalacji sieci elektrycznej,
  • wskazane uprawnienia elektryczne budowlane oraz przynależność do Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • doświadczenie zawodowe,
  • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),
  • umiejętność kosztorysowania,
  • operatywność i dyspozycyjność.

     Aplikacje /CV i list motywacyjny/ należy składać  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 27 albo przesłać pocztą na adres Spółdzielni w terminie do dnia 22.07.2019r.