SSM CZYN ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ulicy Garncarskiej 3/12 w Słupsku


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego  przy ulicy Garncarskiej 3/12  w Słupsku o pow.    użytk. 32,60 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 4,01 m2 /2-pokojowe, widna kuchnia, parter, opomiarowane media, mieszkanie używane/. Przetargowa cena wywoławcza wynosi 106.823 zł brutto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT),  wadium wynosi  5.341 zł.

Przetarg  odbędzie się w dniu 22.10.2019 r. o godz. 11.00 w sali nr 23 siedziby Spółdzielni.

Wadium  należy wpłacić na konto Spółdzielni Nr 86 1020 4649 0000 7802 0137 2119 lub w kasie Spółdzielni najpóźniej na godzinę przed ogłoszonym przetargiem. W przypadku wpłat na konto wpłata musi być widoczna na koncie Spółdzielni aby została uznana za dokonaną w terminie.

 

Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są do zapoznania się z regulaminem dysponowania  lokalami mieszkalnymi „z odzysku” w Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” i złożenia w pok. nr 16 pisemnego oświadczenia o przyjęciu jego warunków bez zastrzeżeń nie później niż na godzinę przed przetargiem.

 

Oferowane mieszkanie można oglądać w terminach uzgodnionych z Działem Techniczno-Administracyjnym Zasobów, tel. 59/844-76-52. Bliższych informacji o oferowanym lokalu mieszkalnym udziela Dział Członkowsko-Lokalowy i Samorządowy, tel. 59/844-76-81.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników przetargu.