SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont pokrycia dachowego z dociepleniem kominów budynku ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. 3-go Maja79 W SŁUPSKU

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844 76 60 Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy: Na remont pokrycia dachowego z dociepleniem kominów  budynku  ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. 3-go Maja79 W SŁUPSKU 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 22 października 2019 r. do godz. 9:45 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 22.10.2019 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: Wykonanie robót remontu pokrycia dachowego z dociepleniem kominów budynku zlokalizowanego przy al. 3-go Maja 79 w Słupsku – wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DARIAM” Dariusz Miotk Głobino ul. Główna 158