SSM CZYN ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ulicy Zygmunta Augusta 76/6 w Słupsku


            Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego  przy ulicy Zygmunta Augusta 76/6 w Słupsku o pow.    użytk. 37,10 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 3,40 m2 /2-pokojowe, widna kuchnia, I piętro, opomiarowane media, mieszkanie używane/. Przetargowa cena wywoławcza wynosi 110.929 zł brutto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT),  wadium wynosi  5.546 zł.

Przetarg  odbędzie się w dniu 05.11.2019 r. o godz. 11.00 w sali nr 23 siedziby Spółdzielni.

Wadium  należy wpłacić na konto Spółdzielni Nr 86 1020 4649 0000 7802 0137 2119 lub w kasie Spółdzielni najpóźniej na godzinę przed ogłoszonym przetargiem. W przypadku wpłat na konto wpłata musi być widoczna na koncie Spółdzielni aby została uznana za dokonaną w terminie.

Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są do zapoznania się z regulaminem dysponowania  lokalami mieszkalnymi „z odzysku” w Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” i złożenia w pok. nr 16 pisemnego oświadczenia o przyjęciu jego warunków bez zastrzeżeń nie później niż na godzinę przed przetargiem.

Oferowane mieszkanie można oglądać w terminach uzgodnionych z Działem Techniczno-Administracyjnym Zasobów, tel. 59/844-76-52. Bliższych informacji o oferowanym lokalu mieszkalnym udziela Dział Członkowsko-Lokalowy i Samorządowy, tel. 59/844-76-81.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników przetargu.

Spółdzielnia informuje, iż osoby którym prawo do lokalu przysługiwało i wygasło mogą zgłosić roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadku uregulowania całego zadłużenia wraz z odsetkami do momentu ustanowienia odrębnej własności lokalu na rzecz innej osoby.

Spółdzielnia informuje, iż osoby bliskie dla osoby, której prawo wygasło wskutek śmierci mogą zgłosić roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na ich rzecz.