Przetargi Budowlano-Remontowe

SSM CZYN zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie montażu kompaktowego węzła cieplnego w lokalu użytkowym wolnostojącym przy ul. Kr. Jadwigi 15.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”,76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844 76 60 zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie montażu kompaktowego węzła cieplnego w lokalu użytkowym wolnostojącym przy ul. Kr. Jadwigi 15.

W załączeniu do pobrania – zaproszenie wraz ze wzorem oferty.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 29.07.2019r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni.Czytaj dalej

SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na remont elewacji ściany południowej wraz z remontem balkonów w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Słupsku

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844 76 60 zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na:

- remont elewacji ściany południowej wraz z remontem balkonów w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Słupsku

W załączeniu do pobrania:

- Zaproszenie wraz ze wzorem oferty (Załącznik nr 2)

- Załącznik nr 1 – wzór umowy

- Załącznik nr 3 – przedmiar robót

- Załącznik nr 4 – projekt budowlanyCzytaj dalej

SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na wykonanie zabudowy otworu altany śmietnikowej, znajdującej się przy ul. Anny Gryfitki 1 w Słupsku, o szerokości 3,85 m i średniej wysokości 2,15 m z blachy trapezowej na ruszcie stalowy

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844 76 60 zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na:

- wykonanie zabudowy otworu altany śmietnikowej, znajdującej się przy ul. Anny Gryfitki 1 w Słupsku, o szerokości 3,85 m i średniej wysokości 2,15 m z blachy trapezowej na ruszcie stalowym z wykonaniem w zabudowie furtki ażurowej o szerokości 1,50 m i wysokości 2,0 m. wyposażonej w zamek systemowy.Czytaj dalej

SSM CZYN zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie: Uporządkowanie terenu pod zabudowę trzech altan śmietnikowych w Słupsku - ul. Garncarska 2A (przy garażach), Wiejska 6-7, Wiejska 8.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”,76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844 76 60 zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie: Uporządkowanie terenu pod zabudowę trzech altan śmietnikowych w Słupsku - ul. Garncarska 2A (przy garażach), Wiejska 6-7, Wiejska 8.

W załączeniu do pobrania – zaproszenie wraz ze wzorem oferty oraz przedmiarami robót.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 15.07.2019r. do godz. 15:00 w sekretariacie Spółdzielni.Czytaj dalej

SSM CZYN zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej z systemem fotowoltanicznym przy ul. Zygmunta Augusta 4 w Słupsku.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”,76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844 76 60 zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na: wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej z systemem fotowoltanicznym przy ul. Zygmunta Augusta 4 w Słupsku.

W załączeniu do pobrania – zaproszenie wraz ze wzorem oferty.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 15.07.2019r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont elewacji ściana zachodnia z remontem płyt balkonowych budynku mieszkalnego ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. Anny Gryfitki 2 W SŁUPSKU

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy : na remont elewacji ściana zachodnia z remontem płyt balkonowych budynku mieszkalnego  ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. Anny Gryfitki 2 W SŁUPSKU 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  24 lipca 2019 r. do godz. 9:45 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji które, można pobrać poniżej.Czytaj dalej

SSM CZYN Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont elewacji z remontem płyt balkonowych budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Anny Gryfitki 1 W SŁUPSKU

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy : na remont elewacji z remontem płyt balkonowych budynku mieszkalnego   zlokalizowanego przy ul. Anny Gryfitki 1 W SŁUPSKU 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  23 lipca 2019 r. do godz. 9:45 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji które, można pobrać poniżej.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ul. Władysława IV 3 w Słupsku

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844-76-60 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ul. Władysława IV 3 w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 22.07.2019r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółdzielni

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego geokratą G5-max koło budynku mieszkalnego Nad Śluzami 27 w Słupsku.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7  tel. 59 844 76 60 zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na: wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego geokratą G5-max koło budynku mieszkalnego Nad Śluzami 27 w Słupsku.

W załączeniu do pobrania:

– zaproszenie wraz ze wzorem oferty

- załącznik nr 2 – przedmiar robót

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.07.2019 r. do godz.15:00  w siedzibie Spółdzielni.Czytaj dalej

Wynik przetargu: 
Uprzejmie informujemy, że w oparciu o rozstrzygniętą w dniu 08.07.2019 r w trybie bezprzetargowym procedurę ,,zapytania o cenę” dotyczącą wzmocnienia podłoża gruntowego geokratą G5-max przy bm. nr 27 na ul. Nad Śluzami w Słupsk, został wybrany Zakład Instalatorstwa Sanitarnego c.o. Inst.. Gazowe i Ślusarstwo H. Golec ul. Wyszyńskiego 1/18 76-200 Słupsk

SSM CZYN Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont elewacji z remontem płyt balkonowych budynku ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. Jana Kazimierza 20 W SŁUPSKU

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy : na  remont elewacji  z remontem płyt balkonowych budynku  ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. Jana Kazimierza 20 W SŁUPSKU 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  15 lipca 2019 r. do godz. 9:45 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji które, można pobrać poniżej.Czytaj dalej

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 15.07.2019 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: Wykonanie robót remontu elewacji z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy al. Jana Kazimierza 20 w Słupsku – wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DARIAM” Dariusz Miotk Głobino ul. Główna 158
Subskrybuje zawartość