Przetargi Budowlano-Remontowe

SSM CZYN zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej zgodnie z PN–M–34507:2002 w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych polegającej na sprawdzeniu stanu jej technicznej sprawności w lokalach mies

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”,76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844 76 60 zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie
okresowej kontroli instalacji gazowej zgodnie z PN–M–34507:2002 w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych polegającej na sprawdzeniu stanu jej technicznej sprawności w lokalach mieszkalnych w budynkach.Czytaj dalej

SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na: wykonanie projektu dobudowy wiatrołapu powtarzalnego na każdy budynek Nieruchomość nr 37 położonej w Słupsku przy ul. Królowej Jadwigi 11, 13, Sobieskiego 7 z kosztorysem inwestorskim i uz

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7  tel.59 844 76 60 zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na: wykonanie projektu dobudowy wiatrołapu powtarzalnego na każdy budynek Nieruchomość nr 37 położonej w Słupsku przy ul. Królowej Jadwigi 11, 13, Sobieskiego 7 z kosztorysem inwestorskim i uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń  wynikających z ustawy Prawo Budowlane.

W załączeniu do pobrania – zaproszenie wraz ze wzorem oferty.Czytaj dalej

SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na: dostarczenie i montaż 2 ławek parkowych z oparciami przy budynku na ulicy Władysława IV 5 klatki B i D oraz dostarczenie i montaż 4 stojaków na rowery umożliwiające przypięcie minimum 2 ro

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7  tel.59 844 76 60 zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na: dostarczenie i montaż 2 ławek parkowych z oparciami przy budynku na ulicy Władysława IV 5 klatki B i D oraz dostarczenie i montaż 4 stojaków na rowery umożliwiające przypięcie minimum 2 rowerów przy budynkach na ul. : Władysława IV 5 klatka D, Wazów 3 klatka E, Królowej Jadwigi 6 między klatkami B-C , Władysława IV 3 klatka B. Nieruchomość nr 36 W Słupsku.Czytaj dalej

SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na przebudowę wszystkich uszkodzonych podestów wejść z wykończeniem powierzchni płytką chodnikową płukaną w obu budynkach nieruchomości 3-go Maja 40,41 w Słupsku

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7  tel.59 844 76 60 zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na: 3-go Maja 40,41 w Słupsku – przebudowę w obu budynkach nieruchomości wszystkich uszkodzonych podestów wejść z wykończeniem powierzchni płytką chodnikową płukaną.

W załączeniu do pobrania – zaproszenie wraz ze wzorem oferty, oraz załącznik nr 2 przedmiar robót

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.10.2018 r. do godz.15:00  w sekretariacie Spółdzielni.Czytaj dalej

SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na: : wykonanie i osadzenie 2 furtek do altany śmietnikowej wyposażonej w systemowy zamek wraz z dorobieniem kluczy i rozdaniem mieszkańcom i najemcom lokali. Altana śmietnikowa znajduje się

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7  tel.59 844 76 60

zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na: : wykonanie i osadzenie 2 furtek do altany śmietnikowej wyposażonej w systemowy zamek  wraz z  dorobieniem kluczy i rozdaniem mieszkańcom i najemcom lokali. Altana śmietnikowa znajduje się przed budynkiem przy ulicy Królowej Jadwigi 1 . Nieruchomość nr 36

W załączeniu do pobrania – zaproszenie wraz ze wzorem ofertyCzytaj dalej

SSM „CZYN” ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA WYKONANIE PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH W PODZIALE NA 9 ZADAŃ

SSM „CZYN” ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA WYKONANIE PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH W PODZIALE NA 9 ZADAŃ:

 

ZADANIE Nr 1 – bm. przy ul. Bogusława X 2 – usunięcie przyczyn osiadania posadzek w piwnicach klatek E i FCzytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na stałe wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w branży ogólnobudowlanej w zasobach SSM „Czyn”.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (0- 59) 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony :

Na stałe wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w branży ogólnobudowlanej w zasobach SSM „Czyn”.

Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 18.10.2018r o godz. 9:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.”

 

SSM „CZYN” ZAPRASZ DO ZŁOŻENIA OFERT W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA IZOLACJE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W PODZIALE NA 9 ZADAŃ

SSM „CZYN” ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA IZOLACJĘ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W PODZIALE NA 9 ZADAŃ:

 

ZADANIE Nr 1 – bm. przy Al. 3-go Maja 23 i 28 oraz Batorego 23

ZADANIE Nr 2 – bm. przy ul. Garncarskiej 5

ZADANIE Nr 3 – bm. przy ul. Wileńskiej 12

ZADANIE Nr 4 – bm. przy ul. Wiatracznej 4D

ZADANIE Nr 5 – bm. przy ul. Kr. Jadwigi 4 i 6 oraz Władysława IV 5

ZADANIE Nr 6 – bm. przy ul. Zyg. Augusta 12 i 18 oraz Banacha 7

ZADANIE Nr 7 – bm. przy Al. 3-go Maja 81Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na Izolację ścian fundamentowych bm. przy ul. Banacha 12B w Słupsku.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. (0- 59) 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Izolację ścian fundamentowych bm. przy ul. Banacha 12B w Słupsku.

Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 08.10.2018r o godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie,  bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.”

 

SSM CZYN zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie:ZADANIE Nr 1 - Zamalowanie napisów na ścianach szczytowych oraz montaż dylatacji na bm. Banacha 1 i 3 oraz Sobieskiego 7 ZADANIE Nr 2 - Zamalowanie napisów na ścianach szczytowy

„Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie:

ZADANIE Nr 1 - Zamalowanie napisów na ścianach szczytowych oraz montaż dylatacji na bm. Banacha 1 i 3 oraz Sobieskiego 7

ZADANIE Nr 2 - Zamalowanie napisów na ścianach szczytowych na bm. Kr. Jadwigi 13 oraz Sobieskiego 9

ZADANIE Nr 3 - Docieplenie ścian wiatrołapów. Umycie ściany pomiędzy daszkami a dolną krawędzią okienna parterze na bm. Słowiańska 5Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość