Przetargi Budowlano-Remontowe

SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na: wykonanie 5 miejsc postojowych z płyt wielootworowych o wym. 60x40x10cm typu „MEBA”, odnowienie linii oddzielających poszczególne miejsca postojowe oraz odnowienie 18 szt. blokad parkingow

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”, 76 – 200 Słupsk  ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844-76-60 zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na: wykonanie 5 miejsc postojowych z płyt wielootworowych o wym. 60x40x10cm typu „MEBA”, odnowienie linii oddzielających poszczególne miejsca postojowe oraz odnowienie 18 szt. blokad parkingowych na terenie nieruchomości nr 238 – parking pomiędzy budynkami przy ul. Bogusława X 2A, 5 i 6

W załączeniu do pobrania:

- zaproszenie ze wzorem oferty,

- przedmiar robót.Czytaj dalej

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont klatek schodowych przy ulicy Szkolna 2 w miejscowości Jezierzyce

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 47 660 Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy: na remont klatek schodowych przy ulicy Szkolna 2 w miejscowości Jezierzyce

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 26 listopada 2019 r. do godz. 9:45.

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

 

SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na na wykonanie i montaż stolarki drzwiowej aluminiowej wraz z obróbką oraz demontażem istniejących drzwi w ilości 5 szt. w budynku mieszkalnym przy ul. Szkolna 2 w miejscowości Jezierzyce.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7  tel. 59 844 76 60

zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na: na wykonanie i montaż stolarki drzwiowej aluminiowej wraz z obróbką  oraz demontażem istniejących drzwi w ilości 5 szt. w budynku mieszkalnym przy ul. Szkolna 2 w miejscowości Jezierzyce.

W załączeniu do pobrania:

 – zaproszenie wraz ze wzorem oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.10.2019r. do godz.1200  w siedzibie Spółdzielni.Czytaj dalej

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 28.10.2019 r. postępowania w trybie zapytania o cenę na: wykonanie i montaż stolarki drzwiowej aluminiowej wraz z obróbką oraz demontażem istniejących drzwi w ilości 5 szt. w budynku mieszkalnym przy ul. Szkolna 2 w miejscowości Jezierzyce. – wybrano ofertę złożoną przez WIN-BUD s.c. Bogdan Jaś, Tomasz Jarzembinski, ul. Jaśminowa 8, 84-100 Smolno.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont pokrycia dachowego z dociepleniem kominów budynku ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. 3-go Maja79 W SŁUPSKU

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844 76 60 Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy: Na remont pokrycia dachowego z dociepleniem kominów  budynku  ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. 3-go Maja79 W SŁUPSKU 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 22 października 2019 r. do godz. 9:45 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.Czytaj dalej

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 22.10.2019 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: Wykonanie robót remontu pokrycia dachowego z dociepleniem kominów budynku zlokalizowanego przy al. 3-go Maja 79 w Słupsku – wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DARIAM” Dariusz Miotk Głobino ul. Główna 158

SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie nieruchomości Nr 26 (Kr. Jadwigi 4,6, Wład. IV 1,3,5,7, Wazów 3) obejmujących nasadzenie 2 szt. drzew oraz nieruchomości Nr 30 (Banacha 1, 3, S

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844 76 60 zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na:

- wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie nieruchomości Nr 26 (Kr. Jadwigi 4,6, Wład. IV 1,3,5,7, Wazów 3) obejmujących nasadzenie 2 szt. drzew oraz nieruchomości Nr 30 (Banacha 1, 3, Sobieskiego 7) obejmujących nasadzenie 5 szt. drzew (klon kulisty, wiśnia pikowana – japońska). Minimalne obwody pni drzew do nasadzeń: 12-14 cm mierzone na wysokości 100 cm.

W załączeniu do pobrania – zaproszenie wraz ze wzorem ofertyCzytaj dalej

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 08.10.2019r. postępowania w trybie zapytania o cenę na: wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie nieruchomości Nr 26 (Kr. Jadwigi 4,6, Wład. IV 1,3,5,7, Wazów 3) obejmujących nasadzenie 2 szt. drzew oraz nieruchomości Nr 30 (Banacha 1, 3, Sobieskiego 7) obejmujących nasadzenie 5 szt. drzew (klon kulisty, wiśnia pikowana – japońska) - nie został wyłoniony żaden wykonawca, wobec braku ofert. Postępowanie zostało zakończone.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie i montaż wiat śmietnikowych przy ulicy Garncarska 2A, Wiejska 6-7, Wiejska 8 w Słupsku

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 47 660

Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy: na wykonanie i montaż wiat śmietnikowych przy ulicy Garncarska 2A, Wiejska 6-7, Wiejska 8 w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 16 października 2019 r. do godz. 9:45.

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.Czytaj dalej

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 16.10.2019 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: wykonanie i montaż wiat śmietnikowych przy ulicy Garncarska 2A, Wiejska 6-7, Wiejska 8 w Słupsku – wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,ŚLIZEX”, ul. Górny Podmur 1, 83-140 Gniew.

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie i montaż wiat śmietnikowych przy ulicy Garncarska 2A, Wiejska 6-7, Wiejska 8 w Słupsku

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 47 660 Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy: na wykonanie i montaż wiat śmietnikowych przy ulicy Garncarska 2A, Wiejska 6-7, Wiejska 8 w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 17 września 2019 r. do godz. 9:45.

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.Czytaj dalej

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 17.09.2019r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie i montaż wiat śmietnikowych przy ulicy Garncarska 2A, Wiejska 6-7, Wiejska 8 w Słupsku postępowanie zostało unieważnione. Przewodniczący Komisji Przetargowej: Krzysztof Kościelski Specjalista ds. technicznych

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie remontu nawierzchni parkingu przy ul. Al. 3-Maja w Słupsku przed bm. Królowej Jadwigi 1

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”  76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na : Wykonanie remontu nawierzchni parkingu przy ul. Al. 3-Maja w Słupsku przed bm. Królowej Jadwigi 1

Oferty należy złożyć do dnia 16.09.2018 r do godz. 10:00

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn i bez

prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 16.09.2019 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: Wykonanie remontu nawierzchni parkingu przy ul. Al. 3-Maja w Słupsku przed bm. Królowej Jadwigi 1 wybrano ofertę złożoną przez Furges Sp. z o.o., Kończewo, ul. Kolejowa 33, 76-251 Kobylnica. Przewodniczący Komisji Przetargowej Krzysztof Kościelski

SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont płyt balkonowych budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Banacha 12B w Słupsku

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 47 660 Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy:  na remont płyt balkonowych budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Banacha 12B   w Słupsku

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r. do godz. 9:45.

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej.Czytaj dalej

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 19.08.2019 r. przetargu nieograniczonego ofertowego na: Wykonanie remontu płyt balkonowych budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Banacha 12B w Słupsku, – wybrano ofertę złożoną przez Zakład Ogólnobudowlany Jacek Odziomek, ul. Mikołajczyka 31, 76-251 Kobylnica.

SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na wykonanie i osadzenie furtki w altanie śmietnikowej znajdującej się przy ul. 3-go Maja 76 w Słupsku wraz z montażem zamka systemowego oraz dorobieniem 220 szt. kluczy i rozdaniem mieszkań

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844 76 60 zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na:

wykonanie i osadzenie furtki w altanie śmietnikowej znajdującej się przy ul. 3-go Maja 76 w Słupsku wraz z montażem zamka systemowego oraz dorobieniem 220 szt. kluczy i rozdaniem mieszkańcom.

W załączeniu do pobrania – zaproszenie wraz ze wzorem oferty

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  06.08.2019r. do godz. 15:00 w sekretariacie Spółdzielni.Czytaj dalej

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 07.08.2019r. postępowania w trybie zapytania o cenę na: wykonanie i osadzenie furtki w altanie śmietnikowej znajdującej się przy ul. 3-go Maja 76 w Słupsku wraz z montażem zamka systemowego oraz dorobieniem 220 szt. kluczy i rozdaniem mieszkańcom. wybrano ofertę złożoną przez Usługowy Zakład Budowlany-Dekarstwo, Adam Krzymowski, ul. Gen. Dwernickiego 3, 76-200 Słupsk
Subskrybuje zawartość